Zuurstof in het wortelmilieu: lees ons kennisdocument

De dagen worden langer en de lente staat in het vooruitzicht. Met name als de temperatuur omhoog gaat en de instraling groter wordt, zakt het zuurstofgehalte bij planten al gauw naar kritische waardes. Als dit gebeurt, krijgt de plant meer stress en heeft dit nadelig effect op de plantgroei en wordt de gevoeligheid voor pathogenen hoger. Met een zuurstofsensor heeft u direct inzicht in het zuurstofgehalte en kunt u tijdig ingrijpen. In onze whitepaper geven we graag meer informatie over het meten van zuurstof in het wortelmilieu en hoe u dit kan gebruiken bij een optimale teelt.