PRIVACYBELEID

We hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij vinden het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken.

Standaard heeft SenDot Research B.V. geen andere data dan contactgegevens van bedrijfsvertegenwoordigers. Als SenDot Research B.V. om verdere persoonsgegevens vraagt, dan verklaren wij waarom wij deze gegevens nodig hebben. Ook geven wij aan hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren alvorens deze vernietigen worden.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

SenDot Research B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

COOKIES EN WEBSERVICES

Alhoewel het geen persoonsgegevens betreft geven wij voor de volledigheid hier aan hoe we omgaan met webservices. Onze website en webservices maken gebruik van cookies. Dit gebeurt alleen als u hier toestemming voor verleent. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt gezet. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De cookies zijn noodzakelijk voor een correcte werking van de webservices. Er zijn ook cookies die handig zijn voor u als bezoeker. Bijvoorbeeld omdat deze onthoudt in welke taal u de website wilt lezen.

Tevens houden wij bij welke pagina’s u bezoekt. Die gegevens raadplegen wij om informatie te verzamelen over bezoekpatronen. De statistische gegevens worden bijgehouden met behulp van het programma Google Analytics. De informatie die Google Analytics verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet geregistreerd. Voor meer informatie: https://www.google.com/policies/privacy/

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING (FG)

Bij SenDot Research B.V. is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. De FG ziet erop toe dat wij ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. De FG doet zijn of haar werk onafhankelijk. Wij kunnen hem of haar geen instructies geven over hoe hij of zij zijn of haar werk moet uitvoeren. Heeft u vragen over het gebruik van persoonsgegevens door SenDot Research B.V. dan kunt u contact opnemen met de FG, de heer Paul Vis, door te bellen naar +31 (0)15 257 25 11.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS (AP)

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. U kunt zelf contact opnemen met de AP. Wanneer en hoe dat kan leest u op de website van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl