PPS Real-time meten waterkwaliteit

Door toenemend waterhergebruik in de glastuinbouw is er steeds een grotere behoefte om snel informatie te krijgen over de waterkwaliteit, om zo -indien nodig- in te kunnen grijpen in de water- en nutriëntvoorziening van de planten en de waterzuivering. Dit project richt zich op de ontwikkeling van hierop toegesneden meetmethodes en -concepten, waarmee de waterkwaliteit tijdig kan worden bijgestuurd.

Dankzij verbeteringen in sensortechnologie worden sensoren kleiner en zijn er steeds meer parameters die snel en tegen relatief lage kosten gemeten kunnen worden. In dit project wordt daarom onderzocht of een aantal nieuwe parameters(chlorofyl, UV-fluorescentie, zuurstof, natrium, kalium, turbiditeit, redox) online gemeten kan worden om zo snel een beeld te krijgen van de waterkwaliteit (algen, organische stoffen, microbiologische activiteit, ionenbalans, effectiviteit reiniging). In aanvulling hierop wordt onderzocht of er een methode ontwikkeld kan worden om de effectiviteit van (UV-)desinfectie sneller te bepalen.