PPS Real-time meten waterkwaliteit

Door toenemend waterhergebruik in de glastuinbouw is er steeds een grotere behoefte om snel informatie te krijgen over de waterkwaliteit, om zo -indien nodig- in te kunnen grijpen in de water- en nutriëntvoorziening van de planten en de waterzuivering. Dit project richt zich op de ontwikkeling van hierop toegesneden meetmethodes en -concepten, waarmee de waterkwaliteit tijdig kan worden bijgestuurd.

Dankzij verbeteringen in sensortechnologie worden sensoren kleiner en zijn er steeds meer parameters die snel en tegen relatief lage kosten gemeten kunnen worden. In dit project wordt daarom onderzocht of een aantal nieuwe parameters(chlorofyl, UV-fluorescentie, zuurstof, natrium, kalium, turbiditeit, redox) online gemeten kan worden om zo snel een beeld te krijgen van de waterkwaliteit (algen, organische stoffen, microbiologische activiteit, ionenbalans, effectiviteit reiniging). In aanvulling hierop wordt onderzocht of er een methode ontwikkeld kan worden om de effectiviteit van (UV-)desinfectie sneller te bepalen.

Zuurstofsensor voor optimalisatie watergeefstrategie

“Een goed zuurstofniveau in substraten is belangrijk voor de algehele wortelkwaliteit en water- en nutriëntenopname van de wortels. Het zorgt bovendien voor gezondere wortels en de plant kan zich beter weren tegen pathogene schimmels.” – https://www.glastuinbouwwaterproof.nl/nieuws/zuurstofsensor-voor-optimalisatie-watergeefstrategie/

Sendot Research at Analytica 2018 München

 

Sendot was at Analytica 2018! We took our first steps in the laboratory market. The Analytica exhibition was experienced as a good representation of the laboratory market. The fair hosted a range of companies, from large companies to SME’s such as us. We we’re glad to have experienced a broad interest from customers and distributors in our technology. We also had the pleasure to interact with new distributors from around the globe and we look forward to expand our operations in the coming months.

Sendot was at Horticontact 2018

For the second time in Sendots young history we visited the fair. It was quite interesting to see how we have grown in the market. We had the pleasure to meet new contacts and simultaneously maintain current relationships.

 

This year was especially fruitful as representatives of our Partner, Royal Brinkman, managed to attract additional attention. We would like to thank our partner for this effort. We look forward to participate in the 2019 edition!

pH sensor comming soon!

After months of development our sensors are available for laboratory applications! We can measure pH reliably between 3.0-8.5 in various well plates. Our opto-chemical oxygen and pH coatings are ideal for non-steering environments.